Jeśli śmierć dziecka nastąpiła w szpitalu, można wnioskować o wystawienie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka oraz o kartę zgonu. W pierwszym przypadku należy określić płeć dziecka, co może być trudne, gdy do śmierci doszło we wczesnym etapie ciąży. Stąd w celu wystawienia przez szpital zgłoszenia urodzenia dziecka, może być konieczne określenie płci dziecka na drodze odpłatnych badań genetycznych. Decyzję taką należy jednak podjąć i zgłosić personelowi przed ewentualnym zabiegiem abrazji (czyszczenia macicy).

Zgłoszenie urodzenia dziecka jest wymagane do uzyskania z Urzędu Stanu Cywilnego aktu urodzenia (nie wystawia się wówczas aktu zgonu), który jest wymagany do uzyskania świadczeń społecznych. Z kolei karta zgonu uprawnia do pochówku. W tym przypadku nie ma konieczności określenia płci dziecka.

W zależności od woli rodziców, ciało dziecka może zostać również spopielone i pochowane w mogile zbiorowej.

Kilka słów

Naszą misją jest niesienie pomocy rodzinom w sytuacji wystąpienia ciężkiej/letalnej wady rozwojowej dziecka w okresie perinatalnym.

Kontakt

STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKIE HOSPICJUM PERINATALNE RAZEM

hospicjum

Ul. Kosińskiego 14 /1, 61-519 Poznań

+48 666 055 475

kontakt@hospicjumrazem.pl

www.hospicjumrazem.pl

Szukaj

Facebook

Obserwuj nasze działania na Facebooku i polub naszą stronę

© Solmedia 2024
Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera.