Pacjentkom, u których wynik testu przesiewowego (nieinwazyjnego) jest wątpliwy lub nieprawidłowy (tzn. wyliczone ryzyko wady płodu jest określone jako wysokie), proponuje się rozszerzenie diagnostyki o badania inwazyjne, których celem jest ocenienie kariotypu – czyli zestawu chromosomów w komórce dziecka.

Do takich metod należą:

  • amniopunkcja – jest to pobranie próbki płynu owodniowego otaczającego dziecko w macicy; badanie to wykonuje się pomiędzy 15 a 18 tygodniem ciąży,
  • biopsja kosmówki (trofoblastu) – badanie polega na pobraniu pod kontrolą USG fragmentu zewnętrznej błony płodowej osłaniającej ciało płodu, wykonuje się je między 11 a 14 tygodniem ciąży,
  • kordocenteza – metoda polegająca na pobraniu próbki krwi z żyły pępowinowej przy użyciu igły wprowadzanej przez powłoki brzuszne mamy, wykonuje się ją ok. 20 tygodnia ciąży.

Kilka słów

Naszą misją jest niesienie pomocy rodzinom w sytuacji wystąpienia ciężkiej/letalnej wady rozwojowej dziecka w okresie perinatalnym.

Kontakt

STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKIE HOSPICJUM PERINATALNE RAZEM

hospicjum

Ul. Kosińskiego 14 /1, 61-519 Poznań

+48 666 055 475

kontakt@hospicjumrazem.pl

www.hospicjumrazem.pl

Szukaj

Facebook

Obserwuj nasze działania na Facebooku i polub naszą stronę

© Solmedia 2024
Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera.